>

Maatwerk voor een confectieprijs

We besparen enorm in tijd en geld door te werken vanuit een gestandaardiseerd proces en met gestandaardiseerde modules en add-ons. De ruimte die we hierdoor creëren gebruiken we om onze woningen altijd iets extra's mee te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van standaard vloerverwarming, extra energiezuinigheid of betere materialen.

>

Altijd iets extra's

We besparen enorm in tijd en geld door te werken vanuit een gestandaardiseerd proces en met gestandaardiseerde modules en add-ons. De ruimte die we hierdoor creëren gebruiken we om onze woningen altijd iets extra’s mee te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van standaard vloerverwarming, extra energiezuinigheid of betere materialen.

>

Snel

Huisvanu is snel. Door de gestandaardiseerde werkwijze kan snel inzicht gegeven worden in mogelijkheden en kosten. Zo kan de engineering in 1 dag plaatsvinden. Door in de voorbereidingsfase intensief gebruik te maken van BIM-technieken wordt nog eens extra tijd bespaart. Ook het bouwen en renoveren gaat snel, bijvoorbeeld door het gebruik van LEAN-methodes, prefab-elementen en co-makers die op elkaar zijn ingespeeld.

>

Gewoon goed

Plegt-Vos is pionier in conceptuele woningbouw in Nederland. Zo werkten we als één van de eerste bouwbedrijven op basis van BIM en maakten we gebruik van verregaande prefab technieken.

Inmiddels wonen ruim 45.000 mensen in een door Plegt-Vos gebouwde woning. Onze kwaliteit is gegarandeerd door de standaardisatie van processen en materialen en door de detailleringen die door de jaren heen zijn geoptimaliseerd. Ook vandaag de dag blijft Plegt-Vos met Huisvanu pionieren en vooroplopen.

Zo waren we in 2012 niaNesto finalist (energiezuinige woningbouwconcepten) en stonden we op het podium bij de prijsvraag De Voorsprong / Energiesprong 2012, waarvoor we ook in 2013 weer zijn genomineerd met onze energienotaloze woning.